Ali vaša bližnja oseba doživlja nihanje krvnega sladkorja?

Ali vaša bližnja oseba doživlja nihanje krvnega sladkorja?

Ali doživljate nihanje krvnega sladkorja?

Sladkorni bolniki lahko doživljajo nihanje v vrednostih krvnega sladkorja.1,2 To lahko vpliva na zdravje osebe s sladkorno boleznijo in na njeno vedenje. Vaša bližnja oseba lahko upošteva priporočila zdravnika glede zdravljenja in si po svojih najboljših močeh prizadeva nadzorovati svojo sladkorno bolezni, a kljub temu ne dosega želenega nadzora nad krvnim sladkorjem.

Razumevanje nihanja krvnega sladkorja ter poznavanje načinov, kako jih prepoznati, vam bosta pomagala nuditi podporo vaši bližnji osebi.

Naš vprašalnik za sladkorno bolezen vam lahko pomaga pri razumevanju nihanja krvnega sladkorja in možnosti, ki so na voljo. Pogovor z zdravstvenim delavcem lahko pomaga najti prilagoditve, ki lahko imajo resnično velik učinek.

Posledice nihanja krvnega sladkorja

Nenadzorovana sladkorna bolezen lahko vašo bližnjo osebo izpostavi tveganju diabetičnih zapletov,1 nihanje krvnega sladkorja pa ima lahko tudi vpliv na njena čustva, zaradi česar je potrta in depresivna.

S sladkorno boleznijo povezana depresija lahko vpliva tudi na zmožnost osebe s sladkorno boleznijo za nadzorovanje krvnega sladkorja in ustvari začaran krog, ko depresija vpliva na zmožnost nadzorovanja krvnega sladkorja, slab nadzor nad krvnim sladkorjem pa nato povzroči, da je oseba s sladkorno boleznijo še bolj depresivna. S sladkorno boleznijo povezana depresija je pogosto premalokrat prepoznana.3–5

Za vas kot negovalca ima obremenitev s skrbjo za bližnjo osebo s sladkorno boleznijo prav tako lahko zdravstvene posledice. Med drugim lahko pride do izgorelosti – telesne in čustvene izčrpanosti zaradi skrbi za bližnjo osebo s sladkorno boleznijo.6

1. UK Prospective Diabetes Study – UKPDS. The Lancet Vol 352, Sept 1998
2. Diabetes.co.uk. High and low blood sugar symptoms: http://www.diabetes.co.uk/high-low-blood-sugar-symptoms.html; - Access date: 24 Sept 2015
3. Lloyd C. The effects of diabetes on depression and depression on diabetes. Diabetes Voice 2008;53:23-26;
4. Penckofer S, et al. Diabetes Technol Ther 2012;14(4):303–310;
5. Rizzo MR, et al. Diabetes Care 2010;33(10):2169–2174;
6. Wahowiak L. Coping with caregiver burnout. Diabetes Forecast, February 2013: http://www.diabetesforecast.org/2013/feb/coping-with-caregiver-burnout.html. Datum dostopa: 24. 9. 2015.