Ukrepanje

Ukrepanje

Nadzor sladkorne bolezni je lahko za bližnje osebe zahtevno. Obstaja več načinov, kako ji lahko pomagate:

Izobrazite se o sladkorni bolezni

O sladkorni bolezni kroži veliko napačnih informacij in pomembno je, da razumete, kako ste lahko svoji bližnji osebi najbolj v oporo. Lahko pomaga, če:1,2

 • Hodite na zdravstvene preglede skupaj s svojo bližnjo osebo, če se s tem strinja.
 • Se skupaj z njo udeležujete delavnic ali srečanj o samoobvladovanju sladkorne bolezni.
 • Uporabljate priznane vire informacij, kot na primer Ameriško združenje za sladkorno bolezen (American Diabetes Association – ADA), Evropsko združenje za preučevanje sladkorne bolezni (EASD), Diabetes UK, združenja bolnikov idr.

Motivirajte in spodbujajte svojo bližnjo osebo

 • Tako vaša bližnja oseba kot vi boste potrebovali čas, da sprejmete diagnozo sladkorne bolezni in posledične spremembe življenjskega sloga:1,2
  • Dajte ji čas, da se s tem sprijazni.
  • Ne imejte občutka, da morate biti ves čas pozitivni – lahko tudi pomaga, če se pogovarjate o svojih in njenih skrbeh.
 • Nudite podporo, a pri tem ne bodite preveč gospodovalni.
 • Podpirajte jo pri potrebnih spremembah življenjskega sloga, tako da skupaj delate stvari – na primer gibanje ali kuhanje.
 • Spodbujajte svojo bližnjo osebo, da redno preverja in evidentira svoj krvni sladkor; to ji bo pomagalo spremljati, kako dobro obvladuje svojo sladkorno bolezen.
 • Spodbujajte svojo bližnjo osebo, da se pogovori z zdravnikom, če ima ali če imate vi kakšna vprašanja o njenem obvladovanju sladkorne bolezni ali o nihanju krvnega sladkorja.
1. Weisenberger J. Help! My aging parent has diabetes. 03.12.13: http://diabetes.sanofi.us/help-my-parent-has-diabetes/; Datum dostopa: 24. 9. 2015.
2. Wahowiak L. 8 tips for caregivers: American Diabetes Association. March 2014: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/recently-diagnosed/8-tips-for-caregivers.html; Datum dostopa: 24. 9. 2015.